Δήμος Λήμνου: Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών - Limnos Live
Connect with us

Λήμνος

Δήμος Λήμνου: Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών

Δημοσιεύτηκε

στις

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση  αγρών του Δήμου Λήμνου

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ.184/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω αγρών του Δήμου Λήμνου και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (ΣΕ ΤΜ) ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ € (ΕΤΗΣΙΟ)

 

1 ΜΕΛΑΓΚΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ) ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10047 63,95
2 ΚΟΡΑΚΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20753 246,50
3 ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 14,76
4 ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1829 13,50
5 ΣΤΡΑΤΙ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22034 165,00
6 ΣΑΜΑΛΩΝΑ ΑΤΣΙΚΗ 22000 187,00
7 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΛΑΜΝΔΑΡΗ ΑΤΣΙΚΗ 42500 359,55
8 ΔΙΑΣΕΛΙ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΑΤΣΙΚΗ 18000 157,25
9 ΚΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΑΤΣΙΚΗ 2000 10,20
10 ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 937,5 5,00
11 ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 17338,5 85,00
12 ΠΛΑΓΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 40913,6 200,00
13 ΤΑΛΙΑΝΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 1178,1 5,00
14 ΤΑΛΙΑΝΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 1384,25 7,50
15 ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 3247 23,80
16 ΒΟΥΚΡΑΝΟΣ-ΒΙΓΛΑ ΛΥΧΝΑ 12000 50,00
17 ΠΕΤΣΑ (ΑΜΔΕΣ) ΠΑΝΑΓΙΑ 16320 153,85
18 ΚΑΤΣΙΛΙΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΔΗ) ΡΩΜΑΝΟΥ 3000 15,00
19 ΚΑΤΣΙΛΙΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ 3000 16,15
20 ΒΟΥΡΛΑ ΡΩΜΑΝΟΥ 5000 28,05
21 ΚΩΜΗ ΠΗΓΑΔΙ ΡΩΜΑΝΟΥ 1000 5,95
22 ΚΩΜΗ ΡΩΜΑΝΟΥ 6000 34,00
23 ΑΛΙΠΑΣ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 2000 7,65
24 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 2000 8,50
25 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 1000 3,40
26 ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 5000 51,00
27 ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 1000 4,25
28 ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ -ΜΑΝΤΡΑ-ΣΤΡΑΒΟΥΔΙΚΑ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 5000 5,10
29 ΡΑΧΗ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ 5560 37,13
30 ΦΛΟΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ 2040 36,24
31 ΦΟΝΙΑΛΑΚΟΣ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ 5250 36,55
32 ΚΟΥΛΙΝΑΡΑ ΚΟΝΤΙΑΣ 6620 32,46
33 ΜΑΝΙΚΑΤΙ ΚΟΝΤΙΑΣ 1819 22,28
34 ΨΥΡΟΥΚΙ ΚΟΝΤΙΑΣ 13315 145,35
35 ΦΤΕΡΙ ΚΟΝΤΙΑΣ 10000 181,50
36 ΦΑΚΟΣ ΚΟΝΤΙΑΣ 13062 133,45
37 ΑΧΙΛΟΥ ΚΟΝΤΙΑΣ 1688 33,24
38 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ` ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5000 80,63
39 ΚΑΡΑΜΑΝ 1 ΚΟΝΤΙΑΣ 7367 38,19
40 ΚΑΡΑΜΑΝ 2 ΚΟΝΤΙΑΣ 908 11,90
41 ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΟΝΤΙΑΣ 3625 89,25
42 ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑ ΛΥΧΝΑ 2000 15,00
43 ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑ ΛΥΧΝΑ 1000 5,00
44 ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑ ΛΥΧΝΑ 2000 12,75
45 ΣΤΙΒΑΝΟΣ (ΑΡΑΜΠΟΣ) ΛΥΧΝΑ 3500 21,25
46 ΡΥΑΚΙΑ ΛΥΧΝΑ 2000 10,20
47 ΡΥΑΚΙΑ (ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ) ΛΥΧΝΑ 1000 5,95
48 ΜΕΓΑ ΒΝΙ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 1000 4,25
49 ΜΕΓΑ ΒΝΙ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 1500 10,20
50 ΠΕΝΤΑΚΑΛΙ ΜΑΝΤΡΑ ΡΕΠΑΝΙΔΙ 5000 6,80
51 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΝΤΙΑΣ 3960 36,00
52 ΓΟΜΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ 7750 50,00
53 ΓΟΜΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ 4875 30,00
54 ΓΟΜΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ 13750 70,00
55 ΑΛΩΝΙΑ ΣΑΡΔΕΣ 5375 40,00

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στην Μύρινα,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-13:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-11:00.                                                                                                         

            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Λήμνου , στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) καθώς και στο τηλέφωνο 2254350031.

Google News Icon

Σας άρεσε το άρθρο? Mάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο!
Ακολουθήστε το LimnosLive.gr στο Google News.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Προσθήκη σχολίου

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφήμηση
Διαφήμηση

Επικαιρότητα