Η ΛΗΜΝΟΣ ΜΑΣ: Μέρος των έργων που έχουν γίνει κατά τη θητεία της νυν Δημοτική Αρχής σε Οδοποιία, δράσεις κινητικότητας, αναβάθμιση υποδομών (εικόνες) - Limnos Live
Connect with us

Λήμνος

Η ΛΗΜΝΟΣ ΜΑΣ: Μέρος των έργων που έχουν γίνει κατά τη θητεία της νυν Δημοτική Αρχής σε Οδοποιία, δράσεις κινητικότητας, αναβάθμιση υποδομών (εικόνες)

Δημοσιεύτηκε

στις

Ο συνδυασμός του Δημήτρη Μαρινάκη «Η ΛΗΜΝΟΣ ΜΑΣ» παρουσιάζει ενδεικτικά μέρος των έργων που έχει πραγματοποιήσει η νυν Δημοτική Αρχή κατά τη θητεία της, σχετικά με την αγροτική και εσωτερική οδοποιία, τις δράσεις κινητικότητας, τις δράσεις της πολιτικής προστασίας και την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον, αναφέρονται οι σύνδεσμοι που οδηγούν στο site μας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι υποβληθείσες και προτεινόμενες πράξεις του συνδυασμού.

 

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου ζητάμε τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας στο συνδυασμό μας!!!

Σας θέλουμε δίπλα μας για να συνεχίσουμε το έργο μας!

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Υπεύθυνα… Συνεχίζουμε, για τη Λήμνο μας!

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

https://www.lemnosmas.gr/service/off-road-2019-2023/

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

 

Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική Οδοποιία Δήμου Λήμνου 3.475.324,00€ (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ- Προς υπογραφή Σύμβασης με ΤΠΔ) Προμήθεια ασφάλτου και υλικού βάσης για την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε αγροτικές οδούς που δεν εντάσσονται στην γενική κυκλοφορία και είναι οι εξής: 1. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 2.  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 3. ZEMATAΣ, 4. ΣΑΡΑΒΑΡΗ, 5. ΧΑΒΟΥΛΗ, 6. AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 7. ΧΑΝΔΡΙΑΣ, 8. ΔΙΑΠΟΡΙ, 9. ΦΛΟΝΙΚΟΣ, 10. ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, 11. ΠΟΥΝΤΑ, 12. ΛΑΔΑΣ_ΛΙΜΝΗ, 13. ΚΟΥΡΟΥΝΙ, 14. ΤΡΥΓΗ, 15. ΜΑΥΡΑ ΑΜΠΕΛΙΑ, 16. ΓΑΛΗ, 17. ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΔΑ, 18. ΚΑΚΑΒΟΣ, 19. AΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 20. KΤΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας και προμήθεια υλικών 890.432,92€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)  

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

https://www.lemnosmas.gr/service/city-roads-2019-2023/

 

Ασφαλτόστρωση Δρόμου Εθνικής Αντιστάσεως στην Μύρινα 37.200,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκλήρωση)

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Αποκατάσταση ζημιών – ανακατασκευή – κατασκευή οδοστρωμάτων εσωτερικών οδικών δικτύων Δ.Ε. Δήμου 443.368,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- Ολοκληρωμένο)  

Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για επισκευή ζημιών οδοστρωμάτων 383.540,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- Ολοκληρωμένο)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

https://www.lemnosmas.gr/service/mobility-2019-2023/

 

Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λήμνου 35.000,00€ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ- Ολοκλήρωση). Το ΣΒΑΚ θα συμβάλλει στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης µε βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης µε τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Λήμνου 39.680,00€ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ- Ολοκληρωμένο). Χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λήμνου 37.200,00€ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ- Σε εξέλιξη). Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις

Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων 255.890,88€ (ΕΣΠΑ – Σε διαδικασία δημοπράτησης). Λειτουργία ηλεκτρικών ποδήλατων για τους δημότες και επισκέπτες.

Λειτουργία δύο συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα (SEATRAC) στις παραλίες Ρωμαίικου και Εβγάτη 49.536,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

https://www.lemnosmas.gr/service/ypodomes-ypiresies-dimou-2019-2023/

 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 190.000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Ολοκλήρωση). Προμήθεια Καλαθοφόρου οχήματος, Ελαστικοφόρου υδροστατικού φορτωτή, Υδροστατικής Βραχόσφυρας, Αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχάνηματος καθαρισμού και απολύμανσης υψηλής πίεσης (500bar), κρύου-ζεστού νερού  και λοιπού εξοπλισμού, Επαγγελματικού συστήματος διαγράμμισης

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

ΜΟΣΥΧΛΟΝ Ολοκληρωμένο σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευφυούς Πόλης για το Δήμο Λήμνου 197.131,00€ (ΕΣΠΑ – Σε διαδικασία συμβασιοποίησης) Ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών/υπηρεσιών του Δήμου δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης και συμμετοχής στις υπηρεσίες του από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αλλά και σε θέματα όπως η ύδρευση, η κατανάλωση ρεύματος, η αποκομιδή απορριμμάτων, η διαχείριση στόλου, η μέριμνα για άτομα τρίτης ηλικίας, η υποστήριξη του επισκέπτη, η στάθμευση κ.α.

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 150.000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προς Δημοπράτηση). Προμήθεια 1 φορτηγού μικτού φορτιού 19τν με υπερκατασκευή αλυσιδάκι (skip loader)

Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λήμνου 1.083.760,00€ (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ- Προς Δημοπράτηση). Περιλαμβάνει ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την υγεία – πρόνοια, πολιτισμό – τουρισμό καθώς και δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης φαινομένων.

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία στάσεων εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού στις θέσεις: α) Λύκειο Μύρινας, β) Πλατεία Θάνους, γ) Πλατεία Πεδινού, δ) Ατσική και ε) Γυμνάσιο Μούδρου 24.800,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Σε διαδικασία ανάθεσης)

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων και προμήθεια υλικών 329.979,10€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)

Εργασίες εντοπισμού-καταγραφής και συγκέντρωση όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του Δήμου που είναι απαραίτητα για υποβολή αίτησης στο κτηματολόγιο, 55.579,99€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)

Καταγραφή – επεξεργασία δεδομένων και προμήθεια λογισμικού που αφορούν τη λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου Λήμνου 38.817,04€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)

Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου ηλεκτροφωτισμού 24.800,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Προμήθεια προβολέων εξοικονόμησης ενέργειας για φωτισμό του φρουρίου της Μύρινας 37.200,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Σε διαδικασία ανάθεσης)

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας οδών και  πλατειών 37.200,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Σε διαδικασία ανάθεσης)

Προμήθεια φωτιστικών πυλώνων και λαμπτήρων για φωτισμό οδών-πλατειών(ΦΟΠ) 121.212,31€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – Ολοκληρωμένο)

Αναβάθμιση φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λήμνου 92.400,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Προς Δημοπράτηση)

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

https://www.lemnosmas.gr/service/civil-protrction-2019-2023/

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Δράσεις προστασίας Παραλίας Ρωμαίικου Γιαλού Μύρινας 434.902,00€ (ΕΣΠΑ – Σε διαδικασία συμβασιοποίησης). Εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης καθώς και κατασκευή έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας του Ρωμαίικου Γιαλού

Δράσεις προστασίας παραλίας Αγ. Ιωάννη Κάσπακα 1.065.097,98€ (ΕΣΠΑ – Σε διαδικασία συμβασιοποίησης). Εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης καθώς και κατασκευή έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας του παραλιακού μετώπου

Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία σε οικισμούς 273.274,13€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- Ολοκληρωμένο)  

 Εργασίες αποψίλωσης δρόμων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, πάρκων ,παιδικών χαρών κλπ 340.000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- Ολοκληρωμένο)

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Απασχόληση εποχικού προσωπικού σε δράσεις πολιτικής προστασίας 676.000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) Συνολικά απασχολήθηκαν 130 εργαζόμενοι σε δράσεις πυροπροστασίας

 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://www.lemnosmas.gr/service/ypovlithises-praxis/

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμών και εγκαταστάσεων ΑΜΕΑ (SEATRAC) στις ακτές Φαναράκι και Πλατύ 70.543,60€ (Υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Αναμένεται ένταξη.)

Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Λήμνου 1.240.395,00€ (Υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Αναμένεται ένταξη.)

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δράσεις και υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) Δήμου Λήμνου 54.155,08€ (Υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Αναμένεται ένταξη.)

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

ΠΡΟTEINOMENEΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://www.lemnosmas.gr/service/protaseis/

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Βελτίωση προσβασιμότητας, οδοστρώματα, σημάνσεις, αστικός εξοπλισμός (Αναμένεται πρόσκληση από ΤΑΠΤοΚ, συνέργεια με ΣΒΑΚ, ΣΑΠ και ΣΦΗΟ)

Ανάπλαση λεωφόρου Δημοκρατίας (συμπληρωματική μελέτη ανάπλασης, διαβάσεις, πεζοδρόμια, σημάνσεις κ.ά.) (Αναμένεται πρόσκληση από ΤΑΠΤοΚ, συνέργεια με ΣΒΑΚ, ΣΑΠ και ΣΦΗΟ)

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Απομάκρυνση βλαβερών και επικίνδυνων υλικών (δημοτικά και ιδιωτικά κτίρια)

Ανέγερση Νέου Δημαρχιακού Κτιρίου

 

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

 

Google News Icon

Σας άρεσε το άρθρο? Mάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο!
Ακολουθήστε το LimnosLive.gr στο Google News.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Προσθήκη σχολίου

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφήμηση
Διαφήμηση

Επικαιρότητα