Μετά από 3 μήνες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε στην ερώτηση Παρασκευαϊδη για τους Αγρότες της Λήμνου - Limnos Live
Connect with us

Λήμνος

Μετά από 3 μήνες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε στην ερώτηση Παρασκευαϊδη για τους Αγρότες της Λήμνου

Δημοσιεύτηκε

στις

 

Τον περασμένο Μάρτιο ο Βουλευτής του νομού Λέσβου κ. Παναγιώτη Παρασκευαϊδης είχε κάνει ερώτηση στο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγρότες της Λήμνου αναφέροντας ότι είναι σε απόγνωση και απελπιστική κατάσταση, δείτε ΕΔΩ

Μέτα από τρεις μήνες το Υπουργείο απάντησε

Διαβάστε την απάντηση:

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. Παρασκευαΐδης, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Σε ό,τι αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από αγριοκούνελα, ο ΕΛΓΑ καταβάλει κάθε έτος τις σχετικές αποζημιώσεις, οι οποίες για το 2023 ανήλθαν σε 1.050.000 € για 29.000 στρέμματα, ενώ για το 2022 και το 2021 σε 800.000/έτος για 30.000 στρέμματα και 24.000 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των παραγωγών για την κάλυψη από τα άγρια κουνέλια, ανέρχονται σε περίπου 300.000 €/έτος.

Όσο για την ξηρασία και τον περονόσπορο των αμπελιών, από τις επισημάνσεις των γεωτεχνικών για το 2023, δεν προέκυψαν αποζημιώσιμες ζημιές από καύσωνα. Ο δε περονόσπορος αποτελεί φυτοπαθολογική ασθένεια και δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

Στη βάση αυτή, ο έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι που ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναδείξει το πρόβλημα του περονόσπορου σε επίπεδο ομολόγων Υπουργών των υπολοίπων Κρατών Μελών, προκειμένου να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Οι Κυβερνήσεις μας, όπως έχει εμπράκτως αποδειχτεί, έχουν σταθεί αρωγοί του αμπελοοινικού κλάδο, με την παροχή έκτακτων ενισχύσεων όποτε κρίθηκε απαραίτητο. Κατά το διάστημα 2019- 2023 έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις στον αμπελοοινικό τομέα συνολικού ύψους 34.431.695 €.

Πέραν αυτών, η αναμόρφωση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος έχει δρομολογηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και έχει ήδη λάβει χώρα ο α’ κύκλος διαβούλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι προτάσεις που κατατίθενται λαμβάνονται υπ’ όψιν και αξιολογούνται. Όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός του επομένου διαστήματος θα κατατεθεί προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τον ΕΛΓΑ με τη συμπερίληψη νέων κινδύνων και νέων μορφών ασφάλισης, την αξιοποίηση των διαθεσίμων ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων και τον επικαιροποιημένο τρόπο υπολογισμού των ασφαλίστρων.

Για την περίφραξη αγρών, στο ΣΣ ΚΑΠ της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει προβλεφθεί η παρέμβαση Π3-73-3.22 – Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία μεγάλων θηλαστικών (Αρκούδα, Λύκο, Τσακάλι και Ελάφι).

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Η παρέμβαση συμβάλλει στην άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργεί η συνύπαρξη στο ίδιο περιβάλλον γεωργικής δραστηριότητας και άγριων ειδών, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Άγρια είδη που παρουσιάζουν φαινόμενα υπερπληθυσμού αλλά δεν βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας ούτε κινδυνεύουν από ανθρωπογενή θνησιμότητα, όπως είναι το αγριογούρουνο σε πανελλαδικό επίπεδο ή το αγριοκούνελο σε τοπικό επίπεδο, δεν περιλαμβάνονται στη δράση.

Η εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων (ενισχύσεις σε παραγωγούς για την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών) είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της Πράσινης Αρχιτεκτονικής και δεσμεύουν το 25% των πόρων των άμεσων ενισχύσεων.

Σε αυτή τη βάση, και με γνώμονα τη διευκόλυνση των παραγωγών, σχεδιάσαμε μία δέσμη πολλαπλών επιλογών οικολογικών δράσεων και υποδράσεων (10 δράσεις με 33 υποδράσεις), ώστε οι παραγωγοί να έχουν μία πλειάδα επιλογών, αναλόγως των καλλιεργειών τους, των αναγκών τους και των δυνατοτήτων τους. Υπενθυμίζεται δε ότι η εφαρμογή τους είναι ετήσια, προσφέροντας την ευελιξία της διαφορετικής επιλογής ανά έτος.

Λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν τις όποιες δυσκολίες μπορεί να έχει η εφαρμογή ενός νέου καθεστώτος και τον απαιτούμενο χρόνο εξοικείωσης παραγωγών και φορέων με αυτό, πετύχαμε της ισχύ διετούς πιλοτικής περιόδου εφαρμογής καθώς και τη δυνατότητα συμψηφισμού γεωργοπεριβαλλοντικών δαπανών του Πυλώνα ΙΙ με τα ποσά που θα διατεθούν για την υλοποίηση των οικολογικών σχημάτων, ώστε να αποφευχθεί τυχόν απώλεια πόρων.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Όπως πάντως προέκυψε από τα πραγματικά στοιχεία δηλώσεων και πληρωμών, το ενδιαφέρον για τα οικολογικά σχήματα ήταν τελικά ανέλπιστα υψηλό.

Περαιτέρω, και σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών, υπενθυμίζεται ότι η διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου είναι μία δυναμική διαδικασία, δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ επιφέρει σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Ως εκ τούτου, εκμεταλλευόμαστε τη δυνατότητα τροποποίησής του, αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών και των στοιχείων που προκύπτουν από την πορεία εφαρμογής τους, πάντα εντός του πλαισίου που θέτουν οι επιδιώξεις και οι στόχοι της νέας ΚΑΠ.

Ήδη, με την πρώτη τροποποίηση που υποβάλαμε και εγκρίθηκε, επιτύχαμε σημαντικές βελτιώσεις που θα ισχύσουν από το 2025 σχετικά:

 • με την αιρεσιμότητα και τους κώδικες γεωργικής πρακτικής (ΚΓΠΚ), για μεγαλύτερη ευελιξία στις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις

 • με τις άμεσες ενισχύσεις –διεύρυνση εφαρμογής ή προσθήκη νέων οικολογικών σχημάτων και εξειδικευμένες βελτιώσεις των συνδεδεμένων ενισχύσεων

 • με τις τομεακές παρεμβάσεις του οίνου, της μελισσοκομίας, των οπωροκηπευτικών και του ελαιολάδου (χορήγηση προκαταβολής, ποσοστά ενίσχυσης, απαλοιφή κριτηρίου τζίρου για ΕΟΦ)

 • με νέα παρέμβαση στην αγροτική ανάπτυξη για επιδότηση ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή 200 εκ. €,

 • με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος AKIS και του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Επιπλέον, με τις παρεμβάσεις μας στα συμβούλια Υπουργών Γεωργίας και την πρωτοβουλία της χώρας μας για συμμαχία των 9 Μεσογειακών χωρών του Νότου, επιτεύχθηκαν ήδη μεταβολές, όπως αυτή της παρέκκλισης από την υποχρέωση αγρανάπαυσης αρόσιμων εκτάσεων για το 2024, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τον επαναπροσδιορισμό μίας σειράς ιδιαίτερα φιλόδοξων περιβαλλοντικών αιρεσιμοτήτων που θέτει η νέα “πράσινη αρχιτεκτονική” της ΚΑΠ.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η τροποποίηση του Κανονισμού 2115/2021 ως προς την αιρεσιμότητα και απλοποιούνται περαιτέρω ορισμένα από τα πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ), προκειμένου να έχουμε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον παραγωγής, ενώ απαλλάσσονται από τους ελέγχους εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 100 στρεμμάτων. Παράλληλα, απλοποιείται η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό της ανωτέρας βίας σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η χώρα μας έχει κάνει και μία σειρά επιπλέον προτάσεων προς συζήτηση, στο πλαίσιο εγγράφου της Βελγικής προεδρίας αλλά και των συναντήσεων των 9 χωρών του Νότου, που προκλήθηκαν με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι προτάσεις μας αποσκοπούν σε απλοποίηση, διευκόλυνση, ευελιξία και επιτάχυνση των διαδικασιών, ανακατανομή των κονδυλίων και δομικές μεταβολές του Κανονισμού.

Ενδεικτικά μόνο, αξίζει να αναφερθούν:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement
 • Η άμεση διαδικασία ανακατανομής αχρησιμοποίητων κονδυλίων

 • Η 12μηνη παρέκκλιση από ορισμένα Πρότυπα ΚΓΠΚ

 • Η ευελιξία εφαρμογής των οικολογικών σχημάτων

 

Ήδη, έχει εκκινήσει η διαδικασία για τη 2η τροποποίηση του ΣΣ ΚΑΠ που θα υποβληθεί στην Ε.Ε. εντός του 2024. Για τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη τους και τα αποτελέσματα του δημοσίου διαλόγου που άνοιξε με την επιστολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λ. Αυγενάκη, για την κατάθεση προτάσεων αναθεώρησης της ΚΑΠ από τους παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς του αγροδιατροφικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι τεχνικές παρατηρήσεις-προτάσεις που κατατίθενται λαμβάνονται υπ’ όψιν, ώστε να προκύψει ένα τελικό κείμενο που θα τεθεί σε διαβούλευση με την ΕΕ

Όσον αφορά στο ερώτημα εάν υπάρχει πρόθεση διεύρυνσης του ποσοστού επιδότησης μεταφοράς ζωοτροφών ως προς το συνολικό τονάζ, αλλά και ως προς το ύψος της επιδότησης ανά τόνο (Ερώτημα 12), επισημαίνεται ότι οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάσσονται στην Ομάδα Β’ των Νησιών του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Καθεστώτος Εφοδιασμού των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ζωοτροφές. Σύμφωνα με το Ετήσιο Ισοζύγιο για το έτος 2024, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τον εφοδιασμό των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ζωοτροφές, έχουν εγκριθεί 14.750 τόνοι «επιλέξιμων» Κωδικών ΣΟ ζωοτροφών για την Π.Ε. Λήμνου και 92.000 τόνοι «επιλέξιμων» Κωδικών ΣΟ ζωοτροφών για την Π.Ε. Λέσβου.

Τα ποσά ενίσχυσης έχουν καθοριστεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εφοδιασμών με ζωοτροφές των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους ανάλογα με τις Ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της αριθ. 321815/29-8-2007 ΚΥΑ. Συγκεκριμένα, για τα νησιά της Ομάδας Α’ προβλέπεται ποσό ενίσχυσης 20€/τόνο και για τα νησιά της Ομάδας Β’ προβλέπεται ποσό ενίσχυσης 32€/τόνο.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του εγκεκριμένου προγράμματος εφοδιασμών για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους είναι συγκεκριμένος και ανέρχεται στα 6.250.000€ για τον τομέα των ζωοτροφών και στα 295.000 € για τα άλευρα.

Σχετικά με το αίτημα αύξησης του ποσού στρεμματικής ενίσχυσης για την παραγωγή οίνων VQPRD με βάση τα στρέμματα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης και όχι αυτά του Αμπελουργικού Μητρώου ΔΑΟΚ, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 6266/146471/17 (Β΄21/13-1-2017): «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, σ.53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής», για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα τεμάχια αμπελώνων Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Αμπελουργικό μητρώο του ΥΠΑΑΤ, η υποβολή δήλωσης συγκομιδής και η χωρική διασταύρωση με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τα οφέλη της ένταξης της χώρας στην ΕΕ συνοδεύονται και από δεσμεύσεις που αφορούν τόσο στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, όσο και στην εξασφάλιση της δίκαιης κατανομή των πόρων των Ταμείων της.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο πρωτογενής τομέας, ενισχύεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και δη για τη μεταβατική περίοδο, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει πόρους 2 δις €, που κατευθύνονται σε σημαντικές μεταρρυθμιστικές αναπτυξιακές δράσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο (Νέοι Γεωργοί, Σχέδια Βελτίωσης, Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, Εγγειοβελτιωτικά έργα, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Ευζωία των ζώων, Προστασία του περιβάλλοντος,Τόνωση του γεωργικού εισοδήματος κλπ)

Θυμίζουμε δε ότι από πόρους ύψους 7 δις € του ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα παρεμβάσεις που προκαλούν μείωση του κόστους (συνεργατικά σχήματα, εκσυγχρονισμός γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προώθηση προϊόντων κλπ)

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί και το Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο (ΣΣ ΚΑΠ) για την περίοδο 2023-2027, το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Ε. τον Νοέμβριο 2022 και στο οποίο έχουν διευρυνθεί και εμπλουτιστεί περαιτέρω οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των παραγωγών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, έχουν ενεργοποιηθεί:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Advertisement
 • το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

 • το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Ταμείο Μικροπιστώσεων)

 • ο μηχανισμός των «Πρόσθετων Πράξεων» για τη διευκόλυνση της σύναψης δανειακών συμβάσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ΠΑΑ που αφορούν στα σχέδια βελτίωσης.

Google News Icon

Σας άρεσε το άρθρο? Mάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο!
Ακολουθήστε το LimnosLive.gr στο Google News.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Διαφήμηση
Διαφήμηση

Επικαιρότητα