Ειδήσεις  Σκληραίνουν τα πράγματα στις Περιφέρειες – Μέσω πλατφόρμας θα ενημερώνονται οι πολίτες για όλα τα έργα

Σκληραίνουν τα πράγματα στις Περιφέρειες – Μέσω πλατφόρμας θα ενημερώνονται οι πολίτες για όλα τα έργα

Μια ανοιχτή, μια δημόσια πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, όπου θα παρέχεται μια πολύ πιο λεπτομερής ενημέρωση για τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε περιφέρεια της χώρας...