Λήμνος  Α.Ο. Ηφαιστία Κοντοπουλίου Λήμνου: 3ος αγώνας 3θλου στο Στάδιο της Μύρινας (εικόνες)

Α.Ο. Ηφαιστία Κοντοπουλίου Λήμνου: 3ος αγώνας 3θλου στο Στάδιο της Μύρινας (εικόνες)