Λήμνος  Άγονες γραμμές: Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος – Ρόδο

Άγονες γραμμές: Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος – Ρόδο

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι έως τις 28/6.