Λήμνος  Απολογισμός Έργου του Διοικητού του  Γενικού Νοσοκομείου –Κέντρου Υγείας  Λήμνου.

Απολογισμός Έργου του Διοικητού του  Γενικού Νοσοκομείου –Κέντρου Υγείας  Λήμνου.

Η ανάληψη της Διοικήσεως έγινε στην καρδιά της πρωτοφανούς πανδημίας με τεράστια και πρωτόγνωρα υγειονομικά προβλήματα