Λήμνος  Δημιουργία Ενός Μοναδικού Ηλεκτρονικού Μουσείου στη Λήμνο: Όταν Η Όρεξη και το Μεράκι Οδηγούν σε Πρόοδο και Ανάπτυξη στο Βάρος!

Δημιουργία Ενός Μοναδικού Ηλεκτρονικού Μουσείου στη Λήμνο: Όταν Η Όρεξη και το Μεράκι Οδηγούν σε Πρόοδο και Ανάπτυξη στο Βάρος!

Αυτό το μουσείο αποτελεί μια ακόμη αξιοθαύμαστη προσθήκη στην πολιτιστική κληρονομιά μας και μια πηγή υπερηφάνειας για το χωριό, και όλη την Λήμνο.