Λήμνος  Δωρεά από το το Ίδρυμα “Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης” στο ΓΕΛ Μούδρου

Δωρεά από το το Ίδρυμα “Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης” στο ΓΕΛ Μούδρου

Αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου