Λήμνος  Έκκληση της Κοινότητα Καλλιθέας Λήμνου στους πολίτες: Να προσέχουμε όλοι, για να έχουμε όλοι!

Έκκληση της Κοινότητα Καλλιθέας Λήμνου στους πολίτες: Να προσέχουμε όλοι, για να έχουμε όλοι!

Χρησιμοποιούμε ορθολογικά το νερό για να έχουμε νερό!