Λήμνος  Επιστολή Δημάρχου στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για το πλοίο “Prevelis”

Επιστολή Δημάρχου στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για το πλοίο “Prevelis”

Υστερεί σε τεχνικά χαρακτηριστικά, χρόνο κατασκευής, χρόνους πλεύσης, προσέγγισης λιμένων κλπ και για τον λόγο αυτό ζητείται η αντικατάσταση του Myconos με πλοίο ανάλογης κατηγορίας