Λήμνος  Γενική Συνέλευση και Εκλογές για το Λύκειο Ελληνίδων Λήμνου

Γενική Συνέλευση και Εκλογές για το Λύκειο Ελληνίδων Λήμνου

Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή