Λήμνος  Γεώργα: Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος και οι στενοί του συνεργάτες ασχολούνται με το πολιτικό τους μέλλον

Γεώργα: Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος και οι στενοί του συνεργάτες ασχολούνται με το πολιτικό τους μέλλον