Λήμνος  Γνωρίζοντας την Λήμνο – Ήφαιστος

Γνωρίζοντας την Λήμνο – Ήφαιστος

Ο Ήφαιστος ήταν ο θεός της φωτιάς, της μεταλλουργίας και των τεχνιτών.