Λήμνος  Λήμνος ΕΛΓΑ: Δηλώστε τις ζημιές από άγρια κουνέλια σε καλλιέργειες σιτηρών.

Λήμνος ΕΛΓΑ: Δηλώστε τις ζημιές από άγρια κουνέλια σε καλλιέργειες σιτηρών.

Οι δηλώσεις θα γίνονται στα γραφεία των ανταποκριτών του Ε.Λ.Γ.Α. της κάθε Δημοτικής Ενότητας