Λήμνος  Λήμνος: Τεράστια απώλεια πρώτη του μήνα…. Αντίο Κεχαγιά…..

Λήμνος: Τεράστια απώλεια πρώτη του μήνα…. Αντίο Κεχαγιά…..

Τεράστια απώλεια για ολόκληρη τη Λήμνο