Λήμνος  Λούκας προς Δήμαρχο Λήμνου: Τα αποτελέσματα στο υπουργείο Ναυτιλίας ήταν πενιχρά

Λούκας προς Δήμαρχο Λήμνου: Τα αποτελέσματα στο υπουργείο Ναυτιλίας ήταν πενιχρά

Μετά τα δάκρυα ακολουθεί η σιωπή... αναφέρει ο κ. Λούκας