Λήμνος  Μαρινάκης: Κάποιοι μπορεί να ζουν στον «προεκλογικό πυρετό» τους…

Μαρινάκης: Κάποιοι μπορεί να ζουν στον «προεκλογικό πυρετό» τους…

Εμείς, όμως, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά για τον Δήμο και με απόλυτη προτεραιότητα τον Δήμο.