Λήμνος  Μαθήματα Ρομποτικής στον Άγιο Ευστράτιο!

Μαθήματα Ρομποτικής στον Άγιο Ευστράτιο!

Η πρώτη συνάντηση με τα παιδιά θα γίνει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Ιουνίου