Λήμνος  Ο.Λ.ΣΥ.: «Η μετανάστευση των Λημνίων και το λιμάνι του Πειραιά»

Ο.Λ.ΣΥ.: «Η μετανάστευση των Λημνίων και το λιμάνι του Πειραιά»

Την Κυριακή 28/5/2023 στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά