Λήμνος  Τελικά έχει σωσία δεν εξηγείται αλλιώς!!!

Τελικά έχει σωσία δεν εξηγείται αλλιώς!!!