Λήμνος  Το 3ο Δημοτικό σχολείο Μύρινας στον Ναυτικό Όμιλο Λήμνου (εικόνες)

Το 3ο Δημοτικό σχολείο Μύρινας στον Ναυτικό Όμιλο Λήμνου (εικόνες)

Οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν για τις διακρίσεις και την ιστορία του ΝΟΛ