Παρασκήνιο  Μέγας είσαι κύριε της Λέσβου

Μέγας είσαι κύριε της Λέσβου

Το παρασκήνιο είναι εδώ...