Παρασκήνιο  Ο Άνεμος σήκωσε μπαντιέρα;

Ο Άνεμος σήκωσε μπαντιέρα;