Περίεργα  Ο Δημοσθένης Βεργής ψάχνει τον μοναδικό πολίτη που τον ψήφισε: «Θέλω να τον κεράσω»

Ο Δημοσθένης Βεργής ψάχνει τον μοναδικό πολίτη που τον ψήφισε: «Θέλω να τον κεράσω»

Έτριβε τα μάτια του όταν είδε ότι πήρε μια ψήφο