Πολιτική  Ιάσων Πιπίνης στην κεντρική του ομιλία: “Δεσμεύομαι σε ένα πρόγραμμα 300 ημερών για τη Λέσβο”

Ιάσων Πιπίνης στην κεντρική του ομιλία: “Δεσμεύομαι σε ένα πρόγραμμα 300 ημερών για τη Λέσβο”

Ο ρόλος του βουλευτή είναι να υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών.