Πολιτική  Πάνω από 10.000 αιωνόβιοι από 110 έως 116 ετών στους εκλογικούς καταλόγους

Πάνω από 10.000 αιωνόβιοι από 110 έως 116 ετών στους εκλογικούς καταλόγους

Αφενός μεν δεν διαγράφονταν στο παρελθόν όσοι έχουν αποβιώσει σε νησιά ή σε μικρά χωριά